PROGRAMA DE ADESTRAMENTO #QuédateNaCasa #AdestraNaCasa

SESIÓN DO LUNS – 11.05.2020

PROGRAMA DE ADESTRAMENTO #QuédateNaCasa #AdestraNaCasa

As sesións estarán estruturadas así:

Quecemento: repetirase os 3 días de cada semana
Parte Principal: sesión específica de cada día
E Volta á calma, que tamén será a mesma os 3 días de cada semana.

S4.QUECEMENTO-ACTIVACIÓN

S4.A1.Condición fisica

S4.VOLTA Á CALMA