PROGRAMA DE ADESTRAMENTO #QuédateNaCasa #AdestraNaCasa

SESIÓN DO VENRES – 22.05.2020

PROGRAMA DE ADESTRAMENTO #QuédateNaCasa #AdestraNaCasa

As sesións estarán estruturadas así:

Quecemento: repetirase os 3 días de cada semana
Parte Principal: sesión específica de cada día
E Volta á calma, que tamén será a mesma os 3 días de cada semana.

S5.Quecemento 4

S5.A3.COORDINACIÓN

S5.VOLTA Á CALMA 2