PROGRAMA DE ADESTRAMENTO #QuédateNaCasa #AdestraNaCasa

SESIÓN DO VENRES – 29.05.2020

PROGRAMA DE ADESTRAMENTO #QuédateNaCasa #AdestraNaCasa

As sesións estarán estruturadas así:

Quecemento: repetirase os 3 días de cada semana
Parte Principal: sesión específica de cada día
E Volta á calma, que tamén será a mesma os 3 días de cada semana.

S6.QUECEMENTO-ACTIVACIÓN 4 (foam)

S6.A3.SAÚDE 2 (asma)

S6.volta calma parellas

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
SAVE
CONTINUE
view saved words →
No traducir con doble clic

No mostrar el botón flotante

No hay conexión a internet
  • Añadir al diccionario de frases
    • No hay listas de palabras para English -> Spanish…
    • Crea una nueva lista de palabras
  • Copiar