PROGRAMA DE ADESTRAMENTO #QuédateNaCasa #AdestraNaCasa

SESIÓN DO VENRES – 12.06.2020

PROGRAMA DE ADESTRAMENTO #QuédateNaCasa #AdestraNaCasa

As sesións estarán estruturadas así:

Quecemento: repetirase os 3 días de cada semana
Parte Principal: sesión específica de cada día
E Volta á calma, que tamén será a mesma os 3 días de cada semana.

S8.Quecemento8

S8.A3.ximnasia suave taco

S8.VOLTA Á CALMA 3 (tren superior)