Publicada a convocatoria de bolsas a deportistas individuais

Procedemento: Concesión de  bolsas a deportistas individuais do Consello Municipal de Deportes

 

Artigo 1.- Obxecto e importes

  1. É obxecto da presente resolución establecer as bases reguladoras que rexerán a convocatoria de bolsas para a mellora e perfeccionamento de deportistas que destaquen, na súa participación en competicións oficiais de carácter individual nas distintas modalidades deportivas recoñecidas, durante anualidade anterior á convocatoria, e cumpran os requirimentos e obrigas impostos nas presentes bases. Esta liña de axudas consta no plan estratéxico de subvencións do Consello Municipal de Deportes (CMD) para o período 2018-2019 aprobado polo Consello Reitor na sesión do 01.03.2018.

Non se considerarán participacións individuais: relevos, participación por equipos/seleccións, nin probas coordinadas ou sincronizadas nas que actúen simultáneamente máis de un integrante do mesmo equipo..

ACCEDER AO TEXTO COMPLETO DA CONVOCATORIA NO SEGUINTE ENLACE:

07.12.2019 – O BOP publica a convocatoria de bolsas a deportistas individuais.

30.11.2019 –  Bases da convocatoria.

  • Añadir a la guía de conversación
    • No hay listas de palabras para Español -> Inglés…
    • Crear una nueva lista de palabras…
  • Copiar