Acordo rectificativo de subvencións a Entidades Deportivas 2017 (correción de erros)

Na reunión do Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes do día 19 de Outubro de 2017,a vista do informe emitido polo órgano instrctor das axudas a Entidades deportivas aprobado na reunión do día 11/10/2017 e a vista dos erros materiales producidos, acordouse anular as axudas inicialmenter concedidas erroneamente e proceder a aprobar as axudas que correspondían segundo os puntos obtidos polas entidades afectadas.

A relación de axudas rectificadas pode descargarse no seguinte arquivo.

O prazo de xustificación para estas entidades será dun mes dende a comunicación da presente resolución. (ata o 23/11/2017)