Acta de valoración de méritos definitiva para o posto de Asesor Xurídico

Publicada acta da reunión de valoración de méritos achegados polos aspirantes para a confección de listaxes para o posto de Asesor Xurídico do CMD de Ourense para eventuais nomeamentos de interinos.

Baremacións Definitivas: Acta baremacións definitivas asesor xurídico CMD