Ampliación de horarios no Pavillón dos Remedios

O Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes, en reunión celebrada o día 21 de Xaneiro de 2016, adoptou entre outros o seguinte ACORDO:

 Ampliar en unha hora os horarios de tarde da piscina Pedro Escudero e Ximnasio de Musculación do Pavillón Municipal de Deportes dos Remedios (ata as 22, 45), dende o 1 de Febreiro ata o 30 de Xuño de 2016.