Cesión definitiva de instalacións deportivas municipais tempada 2017/2018

Por resolución do Presidente do Consello Municipal de Deportes de data 29/9/2017, se adxudicou definitivamente a cesión e uso de instalacións deportivas municipais para a tempada 2017/2018 ás entidades solicitantes.

A resolución pódese consultar pinchando aquí