Contratación menor de Mantemento Técnico Legal de maquinaria do Consello Municipal de Deportes

Nº de expediente 4/2018

OFERTA TECNICA E CONDICIONS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACION MENOR DO SERVIZO DE MANTEMENTO TÉCNICO LEGAL DE SISTEMAS DE
CALEFACCIÓN/MAQUINAS DESHUMECTADORAS E BOMBAS DE CALOR DAS
INSTALACIONS DO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES.

Oferta-MantenementoTécnicoLegalMaquinariaCMD

Adxuntos

oferta-mto-tecnicol
oferta-mto-tecnicol.pdf (142 KB)