Informe sobre o estado da solicitude, concesión e uso de instalacións deportivas

EXPEDIENTE 156/2020

ASUNTO: INFORME SOBRE O ESTADO DA SOLICITUDE, CONCESIÓN E USO DE
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES DE OURENSE NA TEMPADA 2020/21 (PROVISIONAL).

[Ver documento completo]