Lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos – Xestor de Administración

Foi aprobada a lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos do proceso selectivo para a formación dunha lista de candidatos para o nomeamento de funcionarios interinos para o desempeño do posto de Escala de Administración Xeral, Subescala de Xestión do Concello de Ourense e do Consello Municipal de Deportes, mediante Decreto núm. 2021-0179, de 25 de outubro de 2021.

Pode consultar a dita lista no taboleiro de anuncios da sede electrónica e no espazo denominado: Listas de Contratación, na marxe esquerda da páxina principal da web.