Lista provisional de admitidos e excluídos – Bolsas a deportistas

Resolveuse, mediante o decreto número 2023-0199, admitir e excluir de forma provisional ás persoas solicitantes, no procedemento de concesión de bolsas para a mellora e perfeccionamento de deportistas que destaquen na súa participación en competicións oficiais de carácter individual nas distintas modalidades deportivas, a fin de que se valoren os méritos alegados e se cuantifique no seu caso o importe da bolsa da que poden ser acreedores.

Pódese consultar o decreto aquí ou descargalo do enlace que figura ao fondo desta comunicación, na sección: adxuntos