Listado provisional de solicitude de instalacións deportivas Tempada 2017/2018

Unha vez recollidas as solicitudes para o uso das instalacións deportivas municipais para a tempada 2017/2018, e previo estudo das mesmas, procédese a publicar o listado provisional das entidades que aportaron a documentación esixida na normativa de concesión de instalacións e o mesmo tempo se require as entidades que non aportaron a documentación preceptiva para que procedan a mellorar a solictude ou ben, subsanar documentación.

A resolución da Xerencia do CMD sobre estos listados provisionais pode descargarse pinchando aquí