Listaxe definitiva de admitidos – oferta de emprego público para a estabilización do persoal temporal

Aprobouse a listaxe definitiva de admitidos e excluídos no procedemento da convocatoria extraordinaria para a execución da oferta de emprego público para a estabilización do persoal temporal do Consello Municipal de Deportes de Ourense, conformada polas persoas candidatas que figuran a continuación e para as prazas incluídas na convocatoria:

CONSERXE DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

– ADMITIDAS

 

Nº EXPTE.

NOME

1º APELIDO

2º APELIDO

DNI

OBSERVACIÓNS

298/2023

MANUEL

FERNÁNDEZ

GONZÁLEZ

***6425**

299/2023

IGNACIO

GÓMEZ

PÉREZ

***3077**

300/2023

LAURA

PACIOS

CAMBA

***6042**

302/2023

BORJA

GONZÁLEZ

ROMÁN

***5428**

337/2023

MARIA TERESA

PRIETO

NOGUEIRAS

***8506**

340/2023

MARIA DORINDA

GONZÁLEZ

GONZÁLEZ

***7049**

354/2023

JAIME

PARADA

FERNANDEZ

***4949**

359/2023

JORGE ELIAS

GONZALEZ

GOMEZ

***9532**

375/2023

CRISTINA

DE LA FUENTE

SEOANE

***7124**

381/2023

MELETINA

CID

RODRÍGUEZ

***4579**

384/2023

MAIRA ALEJANDRA

GRISALES

CORTES

***7098**

385/2023

DAVID

RIOJA

MIGUEZ

***4546**

387/2023

MARIA JOSE

BURGO

ATRIO

***4599**

388/2023

PABLO

RODRÍGUEZ

GARCIA

***6395**

390/2023

MARIA ELENA

CARBONERO

GARCIA

***6390**

392/2023

ABRAHAM

ROCA

BARCIA

***3269**

396/2023

SAUL

ALVAREZ

RODRÍGUEZ

***9040**

385/2023

DAVID

RIOJA

MÍGUEZ

***4546**

 

– EXCLUÍDAS

Ningunha.

MONITOR DEPORTIVO

– ADMITIDAS

 

Nº EXPTE.

NOME

1º APELIDO

2º APELIDO

DNI

OBSERVACIÓNS

338/2023

JORGE

VÁZQUEZ

ALVAREZ

***6518**

344/2023

JAVIER

VALENCIA

RAJOY

***6683**

357/2023

JACOBO

CORDERO

GONZALEZ

***6074**

382/2023

DANIEL

PERAL

LOPEZ

***1274**

Non acredita o nivel mínimo de coñecemento da lingua galega esixido (CELGA 4). En caso de non acreditalo, no seu caso, deberá realizar unha proba escrita conforme o previsto na base 11ª.

391/2023

MIGUEL

PERDIZ

ALVAREZ

***6291**

395/2023

ALEJANDRO

DIAZ

VIEJO

***6889**

Non acredita o nivel mínimo de coñecemento da lingua galega esixido (CELGA 4). En caso de non acreditalo, no seu caso, deberá realizar unha proba escrita conforme o previsto na base 11ª.

 

– EXCLUÍDAS

Ningunha

Así mesmo, noméase de forma definitiva a comisión única de valoración para todas as prazas ofertadas no procedemento da convocatoria extraordinaria para a execución da oferta de emprego público para a estabilización do persoal temporal do Consello Municipal de Deportes, conforme ó previsto na base oitava das bases reguladoras e que estará conformada polas seguintes persoas:

Presidente/a

Titular: Jorge A. Encinas Arnau. Suplente: Marta Míguez Telle

Vogais

Titular: Javier García Gago. Suplente: Cornelio J. Iglesias Pereira

Titular: Laura Maté Pérez. Suplente: Ana M. Méndez Veiga

Titular: Cristina Moreiras Mosquera. Suplente: María Dolores Arteche Casas

Titular: María Pilar Fernández Dosouto. Suplente: Gonzalo Alonso Álvarez

Secretario/a

Titular: Carlos J. Fernández Fernández. Suplente: Silvia Alonso Fernández

Conforme ó previsto no apartado 1 da base novena das bases reguladoras da convocatoria, sinálase que a sesión constitutiva da comisión única de valoración e o inicio do proceso de valoración de méritos das persoas candidatas admitidas terá lugar o día 5 de outubro de 2023 ás 13h.00 na sala de reunións do Consello Municipal de Deportes no Pavillón dos Remedios.