Novas medidas preventivas de seguridade sanitaria

Segundo a Orde de 14 de decembro de 2021, pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, é precisa a exhibición do Certificado de Vacinación COVID-19, dunha proba PCR negativa (válida 72 h) ou dun test de antíxenos certificado negativo (válido 48 h) para o acceso ás instalacións deportivas.

Esta normativa non aplica a menores de 12 anos nin deportistas federados.