Publicación Acta de valoración Méritos Asesor Xurídico do CMD

Publicación Acta de valoración Méritos Asesor Xurídico do CMD.
Acta da reunión de valoración da documentación preceptiva do tribunal para a confección de listaxes de Asesor Xurídico do Consello Municipal de Deportes en réxime de interinidade.

Acta Baremación Listaxes Asesor Xurídico CMD