Acta sobre nº 2 obras reposición césped e mellora rego Remedios

Acta da mesa de contratación sobre valoración do sobre nº 2 do procedemento de contratación das obras de reposición de céspede e mellora de rego do campo de fútbol dos Remedios.

A apertura do sobre nº 3 terá lugar na sala de xuntas do CMD o vindeiro día 1 de Xuño as 13,30 horas