Acta sobre nº 2 Obras reposición césped e rego Campo Fútbol Oira

Acta da mesa de contratación sobre valoración do sobre nº 2 do procedemento de contratación das obras de reposición de céspede e mellora de rego do campo de fútbol de Oira.

A apertura do sobre nº 3 terá lugar na sala de xuntas do CMD o vindeiro día 1 de Xuño as 13,45 horas