Perfil do contratante

Submnistro Productos Químicos Piscinas-Adxudicación

Nº de expediente: 15/2017 do CMD  |  Data de publicación: 2/11/2017
Tipo: SUBMINISTROS  |  Importe de licitación: 19630+IVE
Estado: Adxudicación
Información adicional: Non hai información adicional

Arquivos relacionados: Descargar arquivo

Edicto fomalización P.quimicos

 

Criterios de Adxudicación para contratacion cronometraxe San Martiño- Adxudicación

Nº de expediente: 19/2017  |  Data de publicación: 11/10/2017
Tipo: Servizos  |  Importe de licitación: 18000 + IVE
Estado: Adxudicación
Información adicional: Non hai información adicional

Arquivos relacionados: Descargar arquivo

Adxudicación obras reposición céspede e mellora rego campo Fútbol Oira

Nº de expediente: CMD/2/2017  |  Data de publicación: 27//9/2017
Tipo: OBRAS  |  Importe de licitación: 216.281,79 €
Estado: Adxudicación
Información adicional: Non hai información adicional

Arquivos relacionados: Descargar arquivo

Adxudicación obras reposición céspede e mellora rego campo Fútbol Remedios

Nº de expediente: CMD/1/2017  |  Data de publicación: 27/6/2017
Tipo: OBRAS  |  Importe de licitación: 205.420,94 €
Estado: Adxudicación
Información adicional: Non hai información adicional

Arquivos relacionados: Descargar arquivo

Adxudicación contrato limpeza instalacións deportivas

Nº de expediente: C/16/006  |  Data de publicación: 9/12/2016
Tipo: Servizos  |  Importe de licitación: Por determinar
Estado: Adxudicación
Información adicional: Non hai información adicional

Arquivos relacionados: Descargar arquivo

Adxudicación camisetas Carreira San Martiño

Nº de expediente: C/16/006  |  Data de publicación: 10/10/2016
Tipo: Suministro  |  Importe de licitación: 30782 incluido IVE
Estado: Adxudicación
Información adicional: Non hai información adicional

Arquivos relacionados: Descargar arquivo

Adxudicación contrato servizo de socorrismo Piscinas Municipais

Nº de expediente: C/16/002  |  Data de publicación: 26/05/2016
Tipo: Servizos  |  Importe de licitación: 9,83 euros hora
Estado: Adxudicación
Información adicional: Non hai información adicional

Arquivos relacionados: Descargar arquivo