Aberto o prazo de contratación do Servizo de limpeza das instalacións deportivas dependentes do Consello Municipal de Deportes do Concello de Ourense

Aberto o prazo de contratación do Servizo de limpeza das instalacións deportivas dependentes do Consello Municipal de Deportes do Concello de  Ourense

O pasado de 25 de abril abriuse o prazo de presentación de ofertas no procedemento de contratación do Servizo de limpeza das instalacións deportivas dependentes do Consello Municipal de Deportes (CMD) comprende as operacións necesarias para manter en condicións de salubridade e limpeza os espazos deportivos e auxiliares integrados nas instalacións deportivas que abranguen: Complexo deportivo dos Remedios, Módulo de atletismo, vestiarios e bancadas do Campo Fútbol Miguel Ángel, Complexo deportivo e piscinas de verán de Oira, Polideportivo Campo da Feira, Polideportivo da Carballeira e Instalación hóckey de Mariñamansa.

Pódese consultar a información relativa á licitación no Diario Oficial de la Unión Europea, seguindo o link:  https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197256-2019:TEXT:ES:HTML