Acordo sobre a concesión das axudas a entidades deportivas

Axudas a clubes deportivos do CMD – Exercicio 2019

Acordo sobre a concesión das axudas a entidades deportivas ao abeiro da liña 2 “Gastos de funcionamento das entidades federadas de carácter oficial, ano 2019” das bases reguladoras en materia deportiva do Consello Municipal de Deportes, contra a partida orzamentaria 3410.48010 dos orzamentos do CMD

  • Añadir a la guía de conversación
    • No hay listas de palabras para Inglés -> Español…
    • Crear una nueva lista de palabras…
  • Copiar