Aprobado Plan Estratéxico de Subvencións 2018-2019

A Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes, aprobou en reunión ordinaria celebrada o día 1-3/2018 o Plan estratéxico de subvencións para o periodo 2018/2019.

A texto íntegro de dito Plan, está dispoñible no apartado de subvencións da presente páxina.