Auxiliar Administrativo : Inscrición no procedemento de elaboración de listaxes de contratación

LISTAXES DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EVENTUAIS NOMEAMENTOS INTERINOS

A partires do 03.03.2021 poderase achegar solicitude e documentación para participar no procedemento de confección de listaxes de Auxiliar Administrativo do Consello Municipal de Deportes.

Pódese achegar a solicitude coa documentación no Rexistro do Consello Municipal de Deportes, sito en Pardo de Cela, nº2 ou na Sede electrónica: https://deportesourense.sedelectronica.gal

Pódese achegar a solicitude coa documentación no Rexistro do Consello Municipal de Deportes, sito en Pardo de Cela, nº2 ou na Sede electrónica: https://deportesourense.sedelectronica.gal