Cesión provisional de instalacións deportivas municipais 16/17

Recibidas as solicitudes no Consello Municipal de Deportes relativas á cesión de instalacións deportivas municipais para a vindeira tempada, tras realizar o estudo, trala aplicación do artigo 22 do Regulamento de Utilización das Instalacións Deportivas Municipais e as puntualizacións aprobadas no Consello Reitor, publícase a adxudicación provisional de uso das instalacións deportivas municipais dependentes do Consello Municipal de Deportes.

Os clubs solicitantes, reflectidos no planning provisional de instalacións deberán cumprimentar o documento de Confirmación/Rexeitamento/Alegación que deben achegar para continuar o procedemento que remata na cesión .

Para a presentación do nomeado documento, se concede un prazo de quince días naturais a contar desde a publicación deste artigo, nas dependencias do Consello Municipal de Deportes.

Transcorrido este prazo, a cesión pasará a ser definitiva e será de aplicación o regulamento en canto a cambios, cumprimento de horarios de uso e solicitudes extraordinaria.

Achéganse os arquivos correspondentes ás seguintes instalacións deportivas: