Contratación servizo de socorrismo piscinas municipais

 O Consello Municipal de Deportes abre a licitación para a contratación do servizo de socorrismo nas Piscinas Municipais, de Oira e do Pavillón Municipal dos Remedios.

Entidade adxudicadora: Consello Municipal de Deportes

 Obxecto: contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade do servizo de socorrismo das piscinas do Consello Municipal de Deportes.

 Duración do contrato : un ano,

 Orzamento máximo de licitación:

Importe: 57.468 €. excluido IVE.

 Obtención da documentación e información: Oficinas do Consello Municipal de Deportes, c/ Pardo Cela, 2, Teléfono 988370539, ou no perfil do contratante (www.deportesourense.com).

 Presentación das ofertas: Presentar documentación recollida no prego de condicións económico-administrativas e técnicas, no rexistro xeral do Consello Municipal de Deportes, no prazo de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte a publicación deste anuncio.