Técnico de Administración Xeral: Inscrición no procedemento de elaboración de listaxes de contratación

LISTAXES DE TECNICOS DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EVENTUAIS NOMEAMENTOS INTERINOS

A partir do 02.03.2021 iniciarase o período de inscrición no procedemento de elaboración de listaxes de contratación de Técnico de Administración Xeral segundo se recolle nas bases.

Pódese achegar a solicitude coa documentación no Rexistro do Consello Municipal de Deportes, sito en Pardo de Cela, nº2 ou na Sede electrónica: https://deportesourense.sedelectronica.gal