PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2017

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Tríptico

 

Co propósito de achegar e estimular a realización da práctica deportiva saudable no conxunto da cidadanía, o Consello Municipal de Deportes de Ourense (CMD), nas súas instalacións do Complexo Deportivo Pavillón dos Remedios, presenta a variada oferta de actividades deportivas, pensando, á súa vez, en satisfacer as necesidades formativas e recreativas de todos os cidadáns, veciños e usuarios en xeral.
Entre a proposta de actividades que desde a coordinación do CMD ofrécense, destacan, tanto as actividades acuáticas como as actividades de fitness & wellness, todas elas encamiñadas a cubrir as necesidades formativo-educativas e lúdico-recreativas da poboación, novas e adultos, dentro dun contexto marcadamente deportivo.