Reapertura Piscina Rosario Dueñas e Circuito Hidrotermal.

O vindeiro 1 de Outubro a partir das 15 horas procederase a reapertura da piscina Rosario Dueñas e do circuito hidrotermal. Ainda que as obras que acompañaron a principal (Sustitución de cristales, tratamento contra oxidación, carpintería, suxeción de placas do teito de vestiarios, limpeza de depósitos acumuladores, traballos de pintura, reparación de filtracións no pasillo de entrada, etc) están rematadas desde mediados de més, non se pudo efectuar a apertura polo retraso das bombas de calor deshumificadoras, obxecto principal das obras. O día 1, en xornada de mañá está previsto o arranque de o menos una das máquinas, o que nos permite a apertura da piscina e do circuito hidrotermal, ainda que según os técnicos os axustes e rendimento o 100%  se conseguirá en días sucesivos. Pedimos disculpas polas molestias ocasionadas os usuarios e agradecemos a súa paciencia pola demora de estas obras que consideramos imprescindibles realizalas para garantir a seguridade e mellorar as condicións de uso para os bañistas.