Revogación decreto – Xestor de Administración

Por Decreto do Alcalde-Presidente de 21 de decembro de 2021, con núm. 2021009342 e por Decreto do Presidente do Consello Municipal de Deportes de 20 de decembro de 2021 con núm. 706AA, nas súas respectivas competencias, revócase e, polo tanto déixase sen efecto o Decreto do Alcalde- Presidente de data 9 de decembro de 2021, con núm. 2021009047 e o Decreto do Presidente do Consello Municipal de Deportes relativo á modifcación parcial das bases da escala de Administración Xeral, subescala de Xestión.